Formulario

Se queres formar parte do Club de Sincronizada da nosa cidade podes achegarte ás nosas oficinas ou proceder á descarga e impresión do impreso de aceptación da licencia federativa e da ficha das nadadoras do CNS Pontevedra.

Tras encher os datos será necesario entregar devanditos documentos na sede do CNS Pontevedra, na R / Padre Fernando Olmedo (Centro Galego de Tecnificación Deportiva) – 36002,  Pontevedra

Ficha inscrición CNS Pontevedra
Impreso solicitude licencia federativa

A todas as nadadoras se lles tramitará a correspondente Licencia Federativa na FEGAN.

As nadadoras de novo ingreso deben achegar dúas fotos tamaño carné.

A aceptación da domiciliación bancaria facilitaráselle nas oficinas do Club